Bazı Vücut Sistemleri Ve Organları Hareket Sistemi

17.02.2019 21:00

1.       Kemikler

Vücudumuzda 208 kemik iskeletimizi meydana getirir. Yassı, kısa ve uzun kemik olmak üzere 3 çeşittir.

İskeletin Bölgeleri:

o   Baş kemikleri

o   Gövde kemikleri

o   Üst taraf kemikleri

o   Alt taraf kemikleri

 

2.       Eklemler

o   Oynamaz eklemler

o   Yarı oynar eklemler

o   Oynar eklemler

3.       Kaslar

o   Çizgili kaslar

o   Çizgisiz - düz kaslar

 


DOLAŞIM SİSTEMİ

Kalp:
4 Odacıklıdır. Üsttekiler kulakçık, alttakiler karıncıktır. Bir tarafı temiz, bir tarafı kirli kanı barındırır.

Kalp atım sayıları:
Yetişkinlerde: 60-80

Çocuklarda: 80-100

Bebeklerde: 100-120

 

Damarlar:

Vücudumuzda 3 çeşit damar bulunmaktadır.

1.       Atardamarlar: Temiz kanı vücuda dağıtırlar.

2.       Toplardamarlar: Kanı dokulardan alıp kalbe getirirler.

3.       Kılcal damarlar: Madde değişimi sağlarlar.

 

Kan:

Vücut ağırlığının 1/13’ü kandır. Plazma, alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcuklarından oluşurlar.

 

             

 

SOLUNUM SİSTEMİ

Kişinin yaşamı için gerekli oksijeni sağlar. Soluk alıp vermeye solunum denir.

Solunum sayısı:

Yetişkinlerde: 15-20

Çocuklarda: 20-30

Bebeklerde: 30-40 arasındadır.

 

Solunum Organları:

1.       Asıl Organlar:

o   Burun

o   Yutak

o   Gırtlak

o   Soluk borusu

o   Akciğerler

2.       Yardımcı Organlar:

o   Diyafram

o   Kaburgalar ve arası kaslar

o   Göğüs kasları

 

 

 

 

SİNDİRİM SİSTEMİ

Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gıdaların alınması, parçalanması, öğütülmesi, sindirilmesi ve dışarıya atılması işlemidir. Ağızda başlar anüste biter.

Sindirim Sistemleri Organları:

1.       Asıl Organlar:

o   Ağız

o   Yutak

o   Yemek borusu

o   Mide

o   İnce bağırsaklar

o   Kalın bağırsaklar

2.       Yardımcı Organlar:

o   Tükürük bezi

o   Karaciğer

o   Pankreas           

 

 

  

 

SİNİR SİSTEMİ

Duyuların alınması, algılanması ve tepki verilmesinden sorumlu sistemdir.

3 bölümdür:

1-      Merkezi sinir sistemi

2-      Çevresel sinir sistemi

3-      Otonom sinir sistemi

Sinir Sistemi Organları:

o   Beyin: Vücudu kontrol eden bilinç sistemidir.

o   Beyincik: Hareket ve dengeyi sağlar.

o   Omurilik soğanı: Dolaşım ve solunum sistemini kontrol eder.

o   Omurilik: Kas, deri ve iç organlarda işlev Yaparlar.

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

·         Hücre, canlıların vücutlarını oluşturan en küçük yapı birimidir.

·         Zar aracılığıyla besin alış-verişi yaparlar.

·         Doku, aynı tip hücrelerin birleşmesiyle meydana gelir.

·         Organ, bir yada birkaç dokunun bir araya gelmesidir.

·         Sistem, aynı amaç için organların bir araya gelmesidir.

·         Bir sistemin çalışması veya çalışmaması diğer sistemleri de etkiler.

·         Trafik kazalarında en çok baş, göğüs ve omurga bölgesi yaralanmaları görülür.